Hogyan kerülhető el a stroke krízis?

Action for Stroke Prevention - Fejléc

Az Action for Stroke Prevention munkacsoport szerepe a pitvarfibrilláció okozta stroke elleni harcban

Egyszerű intézkedésekkel hatékonyabbá lehetne tenni a stroke megelőzését pitvarfibrilláló betegeknél, és így megállítható lenne az a növekedés, amely évről évre megfigyelhető a pitvarfibrillációhoz társuló stroke-esetek számában. A stroke-betegség a korai halálesetek ezreiért felelős, ezáltal hatalmas veszteségeket okoz mind egyéni mind társadalmi szinten.

Pitvarfibrilláló betegeknél a stroke számos esetben megelőzhető. A magas stroke kockázatú betegek jelentős hányadát a pitvarfibrilláló betegek teszik ki, és náluk a súlyos stroke előfordulása is gyakori.

Ha a stroke-kal kapcsolatos betegségterhet csökkenteni akarjuk, kiemelten foglalkoznunk kell ezzel a csoporttal. Mind az European Heart Health Charter (az Egészséges Szív Európai Chartája) mind az EU irányelve kulcsfontosságú szükségletként kezeli ezt a kérdést Európában 1.

Miért szükséges az azonnali cselekvés?

Európában hatmillió ember esetében ismert a pitvarfibrilláció fenállása, ez a leggyakoribb, tartós szívritmus-rendellenesség 2. Pitvarfibrilláló betegeknél a stroke kockázata ötször magasabb, mint az átlagnépességben 3. A pitvarfibrillációhoz társuló stroke súlyosabb, jelentősebb rokkantságot okoz és rosszabb a kimenetele, mint a pitvarfibrilláció nélküli stroke esetében 4. A stroke maga is hatalmas egészségügyi probléma. A szívbetegségek után ez a második leggyakoribb kardiovaszkuláris betegség, nagyjából 9,6 millió embert érint Európában, világszerte pedig becslések szerint évente 5,7 millió ember halálát okozza 5. A stroke jelenlegi gazdasági terhe óriási: évi 38 milliárd euro, ami az Európai Unió (EU) összes egészségügyi kiadásának 2-3%-át teszi ki 6. Ez a teher a következő években két tényező miatt növekedni fog. Egyrészt javul a szívrohamon és más hasonló betegségeken átesett betegek túlélése, másrészt Európa népessége idősödik. Az EU-ban az új stroke esetek száma a 2000-ben észlelt évi 1,1 millióról várhatóan 1,5 millióra nő 2025-re 7, a pitvarfibrilláló betegek száma pedig kb. 2,5-szörösére nő 2050-re 8,9.

Tegyünk lépéseket a pitvarfibrillációhoz társuló stroke megelőzésére!

Az Action for Stroke Prevention – egy európai egészségügyi szakemberekből valamint a javaslatokat támogató egyénekből és társaságokból álló csoport – cselekvésre felszólító felhívást intézett az EU-hoz és tagállamaihoz. Az akció célja a pitvarfibrilláció jobb és korábbi felismerésének és gondozásának biztosítása, valamint a pitvarfibrillációhoz társuló stroke megelőzéséhez szükséges hatékonyabb intézkedések és kezelések bevezetése

A legfontosabb ajánlások:

 1. Ki kell alakítani illetve fokozni kell a tudatosságot a pitvarfibrilláció és a pitvarfibrillációhoz társuló stroke hatásaival kapcsolatban mind a nemzeti kormányok, mind a lakosság szintjén
  • Alapvetően szükséges, hogy az egyes országok kormánya és lakossága jobban ismerje a pitvarfibrilláció és a pitvarfibrillációhoz társuló stroke klinikai, gazdasági és társadalmi hatásait. Szükséges, hogy jobban megértsék az okokat, és javuljanak a pitvarfibrilláció felismerésének és gondozásának stratégiái.
  • Az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tagállamok felé felhívást intéztek, hogy indítsanak egészségpolitikai kezdeményezéseket a pitvarfibrilláció és a pitvarfibrillációhoz társuló stroke megelőzésére.
 2. Koordinált stratégiákat kell kidolgozni a pitvarfibrilláció korai és megfelelő diagnosztizálására
  • A pitvarfibrillációt gyakran csak a stroke után fedezik fel. Olyan egyszerű és olcsó eljárás által, mint a rutin pulzusvizsgálat és az azt követő EKG, jelentősen javítható lenne a pitvarfibrilláció felismerése a kockázatnak kitett betegeknél.
  • Megfelelő kampányokkal növelni kell a tudatosságot a pitvarfibrilláció korai jeleiről, a vele járó állapotokról és annak fontosságáról, hogy a szívritmuszavart idejében felfedezzék. Ezáltal csökkenthető a a stroke megelőzésének kezelési szükséglete.
 3. Javítani kell a betegek és a betegellátásban részt vevők oktatását a pitvarfibrillációval és annak felismerésével kapcsolatosan
  • Sürgős szükség van arra, hogy az EU és az egyes kormányok finanszírozzák és támogassák az olyan tájékoztató kezdeményezéseket amelyek megfelelő információkkal látják el az embereket a pitvarfibrillációhoz társuló strokeról és a megelőzés módszereiről, és ösztönözzék a képzéseken való részvételt. A prevenciós módszerekhez tartoznak bizonyos gyógyszeres és műszeres beavatkozások is, például az új alvadásgátló gyógyszerek alkalmazása és a már elérhető gyógyszerek beteg által kezelt monitorozási technikái. Mindezek jelentős szerepet játszhatnak a terápiahűség javításában.
  • Első lépésként információk gyűjtése szükséges a pitvarfibrillációról, a diagnózis és gondozás feltételeiről, ill. a stroke megelőzéséről, vezető európai egészségügyi szakemberekkel és betegszervezetekkel együttműködve. Ezáltal azonosíthatóvá válik a pitvarfibrilláció eredményes gondozásának legjobb gyakorlata, ami lehetővé teszi a nemzeti referencia pontok kialakítását valamint az egész EU-t érintő pozitív változtatásokat.
 4. Támogatni kell az új megközelítések kidolgozását a pitvarfibrilláció gondozásában és a pitvarfibrillációhoz társuló stroke megelőzésében
  • Vannak olyan tényezők a pitvarfibrilláció kialakulásában, amelyek nem befolyásolhatók, például az életkor, így a pitvarfibrillációhoz vezető okok teljes felszámolása nem lehetséges. Az alvadásgátló kezelés hatékony alkalmazása létfontosságú olyan betegeknél, akiknél már kialakult a pitvarfibrilláció, hogy a szövődmények, például a keringésbe került vérrög miatt kialakuló stroke, megelőzhetők legyenek
  • A jobb kezelési lehetőségek végső soron a stroke személyes, klinikai és gazdasági terheinek csökkentését segítik elő. A már létező alvadásgátló kezelések megfelelő alkalmazása mellett új alvadásgátló gyógyszerek gondos klinikai értékelése és alkalmazása bővítheti a terápiás lehetőségeket 10.
 5. Növelni kell a pitvarfibrilláció gondozásában érintett orvosok tudatosságát
  • Szükség van az orvosok képzésére, hogy a még nem diagnosztizált pitvarfibrillációt a szövődmények kialakulása előtti időszakban képesek legyenek felismerni. A betegeknek teljes mértékben tisztában kell lenniük a pitvarfibrilláció gondozási lehetőségeivel, és fel kell ismerniük, hogy ha ezeket az irányelvek szerint alkalmazzák, a terápia előnyei meghaladják a kockázatokat.
  • Koordinált EU intézkedések szükségesek a megfelelő orvosképzésre és a tudatosság fejlesztésére.
 6. Elő kell segíteni a terápiához, a követéshez és az információhoz való egyenlő hozzáférést minden beteg számára az EU-ban
  • Minden beteg egyenlően és időben hozzá kell hogy férjen a pitvarfibrilláció felismeréséhez szükséges diagnosztikai eljárásokhoz, a ritmuszavar gondozásához szükséges megfelelő kezelésekhez, a stroke megelőzéséhez szükséges alvadásgátló terápiákhoz és a pitvarfibrillációra és következményeire vonatkozó megfelelő információhoz.
  • A betegeknek egyértelmű és hasznos tájékoztatást kell biztosítani , hogy aktívan részt vehessenek a kezelési döntésekben, függetlenül attól, hogy melyik országban élnek.
 7. Támogatni kell a pitvarfibrilláció gondozására vonatkozó irányelvek betartását
  • Mivel az irányelvektől való eltérés kedvezőtlen betegségkimenetellel társul 11, Európa nagy részén még szükség van arra, hogy javítsuk a pitvarfibrillációhoz társuló stroke megelőzésére vonatkozó irányelvek betartását. Így fokozódik a betegek biztonsága, amely törekvés összhangban áll az Európai Bizottság betegek biztonságára vonatkozó közelmúltbeli nyilatkozatával 12,13.
  • Szükség van arra, hogy növeljük az irányelvekről való tájékozottságot, és ismertebbé tegyük azt a tényt, hogy az ajánlások betartása csökkenti a pitvarfibrillációhoz társuló stroke új eseteinek számát.
 8. Elő kell segíteni a tagállamok közötti eszmecserét a legjobb gyakorlat tekintetében
  • A stroke-prevenciós célt elősegítené egy olyan közös európai kezdeményezés, amely tovább támogatná a terápiás irányelvek egységes európai irányelvcsoporttá való harmonizálásának már létező folyamatát.
  • A tagállamok közötti együttműködés javítására van szükség. Meg kell keresni azokat a területeket, amelyeket az irányelvek elhanyagolnak, illetve ahol az eltérő vélemények miatt megegyezésre van szükség
 9. Lendületet kell adni a pitvarfibrilláció okait, megelőzését és gondozását vizsgáló kutatásoknak
  • A pitvarfibrilláció okaival és a pitvarfibrillációhoz társuló stroke megelőzési és kezelési stratégiáinak kialakításával kapcsolatos ismereteink elmélyítéséhez további kutatások szükségesek. A kutatások fellendítéséhez elengedhetetlen a megfelelő finanszírozás. 2050-re a 65 év felettiek száma az EU-ban várhatóan 70%-kal nőni fog. Ez a tény kiemeli az ismeretek bővítésének és a megelőzési és kezelési stratégiák kialakításának fontosságát 14.

Az Action for Stroke Prevention csoportról

Az Action for Stroke Prevention egy európai egészségügyi szakemberekből álló munkacsoport, amit azzal a céllal alakítottak meg, hogy sürgős, koordinált intézkedések meghozatalára hívják fel az EU döntéshozóit és a tagállamok kormányait, az európai stroke – válság megelőzése és az Európában élők jövőbeni egészségének javítása érdekében.

A csoport kardiológusokból, neurológusokból, alapellátásban dolgozó orvosokból, betegképviselőkből, döntéshozókból és egészségügyi gazdasági szakemberekből áll. A How Can We Avoid a Stroke Crisis? (Hogyan kerülhető el a stroke – válság?) címmel megjelent jelentésüket és ajánlásaikat 17 vezető európai orvosi szakmai szervezet és betegszervezet támogatja.

Az Action for Stroke Prevention szövetséget Bayer Healthcare anyagilag támogatja.

További információ a következő címen áll rendelkezésre: secretariat@actionforstrokeprevention.org

Irodalom

1. Health-EU: Cardiovascular disorders. http://ec.europa.eu/healtheu/ health_problems/ cardiovascular_diseases/index_en.htm. Accessed November 2009

2. Kannel WB, Benjamin EJ. Status of the epidemiology of atrial fibrillation. Med Clin North Am 2008;92:17

3. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke 1991;22:9839

4. Marini C, De Santis F, Sacco S et al.Contribution of atrial fibrillation to incidence and outcome of ischemic stroke: results from a population based study. Stroke 2005;36: 1115–19

5. World Health Organization. The global burden of disease: 2004 update. http://www.who.int/ healthinfo/global_burden_disease/ 2004_report_update/en/index.html. Accessed November 2009

6. Allender S, Scarborough P, et al. European cardiovascular disease statistics 2008 edition. http://www.heartstats.org/ uploads/documents%5Cproof30NOV2007.pdf. Accessed November 2009

7. Truelsen T, Piechowski-Jozwiak B, Bonita R, et al. Stroke incidence and prevalence in Europe: a review of available data. Eur J Neurol 2006;13:581–98

8. Go AS, Hylek EM, Phillips KA, et al. Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in adults: national implications for rhythm management and stroke prevention: the AnTicoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation (ATRIA) Study. JAMA 2001;285:2370–5

9. Miyasaka Y, Barnes ME, Gersh BJ, et al. Secular trends in incidence of atrial fibrillation in Olmsted County, Minnesota,1980 to 2000, and implications on the projections for future prevalence. Circulation 2006;114:119–25

10. Turpie AGG. New oral anticoagulants in atrial fibrillation. Eur Heart J 2007;29:155-65

11. Nieuwlaat R, Olsson SB, Lip GY, et al. Guideline-adherent antithrombotic treatment is associated with improved outcomes compared with undertreatment in high-risk patients with atrial fibrillation. The Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation. Am Heart J 2007;153:1006–12

12. Commission of the European Communities. Proposal for a council recommendation on patient safety, including the prevention and control of healthcare associated infections. http://ec.europa.eu/health/ph_systems/docs/patient_rec2008_ en.pdf. Accessed November 2009

13. Commission of the European Communities. Communication from the commission to the European Parliament and the Council on patient safety, including the prevention and control of healthcareassociated infections. http://ec.europa.eu/health/ ph_systems/ docs/patient_com2008_en.pdf. Accessed November 2009

14. Commission of the European Communities. White paper: Together for health: A strategic approach for the EU 2008–2013. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/ Documents/strategy_wp_en.pdf. Accessed November 2009