Magyar Kardiológusok Társasága

A Magyar Kardiológus Társaságot 1966-ban alapították. Napjainkban a szervezet Magyarországon több mint 3000 tagot számlál, akik között kardiológusok és más szakterületek orvosai egyaránt megtalálhatók.

A Társaság elsődleges célja a Magyarországon előforduló kardiovaszkuláris betegségek megelőzése és hatékony kezelése.

A Társaság feladatai közé tartozik, hogy biztosítsa a legkorszerűbb szemlélet és gyakorlat alkalmazását a kardiológia területén; nyomon kövesse a nemzetközi és országos kutatási eredményeket, és gondoskodjon azoknak a mindennapi gyakorlatba történő integrálásáról; valamint elősegítse, támogassa a kardiológusok magas színvonalú oktatását és továbbképzését.

A Magyar Kardiológus Társaság irányelveket fogalmaz meg a gyakorló orvosok számára a diagnosztikai eljárásokra és kezelési algoritmusokra vonatkozólag.

A Társaságon belül több munkacsoport tevékenykedik, a kardiológia különböző, speciális területeinek megfelelően.

A Társaság saját tudományos folyóiratot jelentet meg Cardiologia Hungarica címmel, és a szerkesztőbizottság magyar tagjai révén részt vesz a European Heart Journal című folyóirat szerkesztésében is.

A Társaság tagokat delegál nemzetközi szervezetekbe, és részt vesz azok tevékenységében (ESC, WHF, UEMS).

A Magyar Kardiológus Társaság megismerte az Action for Stroke Prevention Group (Akció a stroke megelőzéséért csoport) által összeállított jelentést és programot; elfogadja a jelentés megállapításait és a javasolt cselekvési pontokat, és csatlakozik ezekhez. A Magyar Kardiológus Társaság aktívan támogatni fogja az SOS (Strike Out Stroke) programot, és a cselekvési pontok végrehajtása érdekében együttműködik más országos egyesületekkel, betegekkel/betegcsoportokkal és az illetékes hatóságokkal.